فروش ویژه

آموزش نرم افزار ماکروسافت پروجکت MS Project نشر پرند


قیمت :

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ماکروسافت پروجکت یکی از بهترین و کارآمد ترین نرم افزار های مدیریت پروژه می باشد که در این مجموعه با متد اینتراکتیو به بهترین صورت به شما آموزش داده می شود . این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار Microsoft Project 2013 به همراه Service Pack 1، دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش Microsoft Project 2013 می باشد.

    ویژگی های مهم :
  • برند : پرند
  • نوع آموزش : اینتراکتیو ( تعاملی )
  • نوع DVD : DVD9
  • تعداد DVD : 2
  • محدودیت نصب : ندارد
  • قابل اجراء در : فقط ویندوز
  • شاخه : صنایع و مدیریت و ریاضیات

توضیحات

آموزش نرم افزار ماکروسافت پروجکت MS Project نشر پرند

آموزش نرم افزار ماکروسافت پروجکت MS Project نشر پرند

نرم افزار ماکروسافت پروجکت Project یکی از افزارهای قدرتمند مدیریت پروژه است.

در دوره مقدماتی این آموزش

شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه و برنامه ریزی آشنا شده،

سپس با مطالعه مباحثی نظیر WBS و Milestone، نحوه زمان بندی دستی و خودکار را فراخواهید گرفت.

در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Recurring ،Timeline، روابط، پیش نیازی، پس نیازی، قیدها و Deadline آشنا خواهید شد.

فعالیت های بحرانی، محاسبه شناوری، سفارشی کردن نمای گانت و تعریف و تخصیص منابع نیز از دیگر مباحث این دوره آموزشی می باشد.

در دوره متوسط این آموزش

ابتدا به بررسی بررسی انواع فعالیت ها، روش های تسطیح منابع، تنظیمات Leveling و همچنین تعریف بودجه و هزینه پرداخته

سپس با بررسی نحوه مرتب سازی، گروه بندی و فیلتر کردن فعالیت ها، نحوه کار با Baseline، فیلدهای سفارشی، فرمول نویسی و کار با نماهای برنامه را خواهید آموخت

در دوره پیشرفته

شما ابتدا با نحوه کار با جداول آشنا شده،

سپس با مطالعه درصدهای پیشرفت برنامه ای،هزینه ای و فیزیکی، نحوه ثبت اطلاعات واقعی و زمان بندی مجدد فعالیت ها را فراخواهید گرفت.

ارزش کسب شده پروژه و شاخص های آن، ایجاد انواع گزارشات داخلی و خارجی، تهیه و تنظیمات پرینت،

کار با توابع و در نهایت انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها نیز بخش دیگری از مطالبی است که در دوره پیشرفته با آن ها آشنا خواهید شد.

 

قسمتی از آموزش نرم افزار ماکروسافت پروجکت MS Project نشر پرند »

سرفصل های این دوره آموزشی »

 

آموزش نرم افزار ماکروسافت پروجکت MS Project نشر پرند – دوره مقدماتی

١ – مقدمه
مقدمه

٢ – مبانی و مفاهیم
مفاهیم ابتدایی (١) – مفاهیم ابتدایی (٢) – چرخه حیات پروژه – ارکان پروژه

٣ – فواید برنامه ریزی
فواید برنامه ریزی (١) – فواید برنامه ریزی (٢)

۴ – ورود به نرم افزار
آشنایی با محیط کاری – کار با نماهای مختلف

۵ – کنترل مشخصات
مشخصات فیلدها و رکوردها – تعیین مشخصات پروژه

۶ – آشنایی با WBS
آشنایی با WBS

٧ – کار با فعالیت ها
وارد کردن فعالیت ها – حذف فعالیت ها و خلاصه فعالیت ها

٨ – ایجاد Milestone
ایجاد Milestone

٩ – کار با کدهای WBS
ایجاد کدهای WBS – سفارشی کردن کدهای WBS

١٠ – زمان بندی دستی و خودکار
زمان بندی دستی و خودکار (١) – زمان بندی دستی و خودکار (٢) – ایجاد کپی وابسته

١١ – فعالیت های Recurring
فعالیت های Recurring (١) – فعالیت های Recurring (٢)

١٢ – آشنایی با Timeline
آشنایی با Timeline

١٣ – کار با تقویم ها
تقویم های کاری – ایجاد یک تقویم کاری (١) – ایجاد یک تقویم کاری (٢)

١۴ – کار با زمان
کنترل زمان فعالیت ها در نمودار گانت – واحدهای زمانی

١۵ – روابط
آشنایی با روابط – انواع رابطه

١۶ – پیش نیازی و پس نیازی
تعریف پیش نیازی ها – تعریف پس نیازی ها – سایر جزئیات در ایجاد روابط

١٧ – قیدها
آشنایی با قیدها – تناقض قیدها و روابط

١٨ – مفاهیم Deadline و شناوری
مفهوم Deadline – مفهوم شناوری

١٩ – فعالیت های بحرانی
فعالیت های بحرانی – محاسبه شناوری

٢٠ – سفارشی کردن نمای گانت (١)
ایجاد میله های سفارشی – تعیین ظاهر میله ها

٢١ – سفارشی کردن نمای گانت (٢)
نمای گانت سفارشی – تنظیم واحد زمانی در نمای گانت – درج شکل در نمای گانت – خطوط راهنما

٢٢ – منابع
تعریف منابع – تنظیمات منابع

٢٣ – تخصیص منابع
تعیین سطح دسترسی منابع – تخصیص منابع به فعالیت ها

٢۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ – آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

آموزش نرم افزار ماکروسافت پروجکت MS Project نشر پرند – دوره متوسط

١ – کنترل منابع و فعالیت ها
کنترل منابع و فعالیت ها

٢ – انواع فعالیت ها
تعیین نوع فعالیت – کاربرد گزینه Effort Driven – کاهش زمان انجام فعالیت

٣ – تاثیر Task Typeها
تاثیر Task Typeها (١) – تاثیر Task Typeها (٢)

۴ – آشنایی با تسطیح منابع
تسطیح منابع – استراتژی های تسطیح منابع

۵ – مبانی تسطیح منابع
نحوه تسطیح منابع – تعیین بازه کنترل اضافه تخصیص ها

۶ – تنظیمات Leveling
تنظیمات Leveling (١) – تنظیمات Leveling (٢) – تنظیمات Leveling (٣) – فیلدهای موثر در تسطیح منابع

٧ – تسطیح دستی منابع
تسطیح دستی منابع (١) – تسطیح دستی منابع (٢)

٨ – تعریف هزینه ها
تعریف هزینه ها (١) – تعریف هزینه ها (٢)

٩ – تعیین هزینه های متغیر
تعیین هزینه های متغیر

١٠ – بودجه
تعریف منابع بودجه ای – تخصیص منابع بودجه ای – مقایسه بودجه و هزینه برنامه ریزی شده

١١ – مرتب سازی فعالیت ها
مرتب سازی فعالیت ها

١٢ – گروه بندی فعالیت ها
گروه بندی فعالیت ها (١) – گروه بندی فعالیت ها (٢)

١٣ – فیلتر کردن فعالیت ها
فیلتر کردن فعالیت ها (١) – فیلتر کردن فعالیت ها (٢)

١۴ – روابط خارجی
ایجاد روابط خارجی – نمایش روابط خارجی – به روز رسانی روابط خارجی

١۵ – آشنایی با زیر پروژه ها
آشنایی با زیر پروژه ها

١۶ – کار با Baseline
ذخیره Baseline – نمایش Baseline – به روز رسانی Baseline

١٧ – فیلدهای سفارشی
فیلدهای سفارشی (١) – فیلدهای سفارشی (٢) – فیلدهای سفارشی (٣)

١٨ – فرمول نویسی
فرمول نویسی

١٩ – تاریخ های شمسی
تاریخ های شمسی

٢٠ – نمای Calendar
نمای Calendar

٢١ – کار با نمای Network Diagram
نمای Network Diagram – چیدمان فعالیت ها در Network Diagram – تعیین فرمت Boxها

٢٢ – کار با سایر نماها
نمای Task Usage – نماهای Resource Allocation و Team Planner – سایر نماها

٢٣ – ایجاد یک نمای جدید
ایجاد یک نمای جدید

٢۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ – آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

آموزش نرم افزار ماکروسافت پروجکت MS Project نشر پرند – دوره پیشرفته

١ – جداول
کار با جداول (١) – کار با جداول (٢) – جداول مربوط به منابع

٢ – مدیریت Objectها
مدیریت Objectها

٣ – تنظیم Status Date
تنظیم Status Date

۴ – تنظیم خط پیشرفت
تنظیم خط پیشرفت

۵ – درصدهای پیشرفت برنامه ای
درصدهای پیشرفت برنامه ای

۶ – درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای
محاسبه درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای – ترسیم نمودار – درصد پیشرفت زمانی

٧ – درصد پیشرفت هزینه ای و فیزیکی
درصد پیشرفت هزینه ای – درصد پیشرفت فیزیکی

٨ – محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای
محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (١) – محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (٢)

٩ – پیش بینی درصدهای پیشرفت
پیش بینی درصدهای پیشرفت (١) – پیش بینی درصدهای پیشرفت (٢) – پیش بینی درصدهای پیشرفت (٣)

١٠ – فیلدها
انواع فیلدها – تاثیر فیلدها بر روی یکدیگر

١١ – ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها
ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (١) – ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (٢)

١٢ – زمان بندی مجدد فعالیت ها
زمان بندی مجدد فعالیت ها

١٣ – ارزش کسب شده پروژه
ارزش کسب شده پروژه (١) – ارزش کسب شده پروژه (٢)

١۴ – محاسبه شاخص های ارزش کسب شده
محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (١) – محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (٢)

١۵ – گزارش داخلی
گزارشات داخلی (١) – گزارشات داخلی (٢) – ایجاد گزارش داخلی

١۶ – گزارشات خارجی
گزارشات خارجی

١٧ – ایجاد گزارش سفارشی
ایجاد گزارش سفارشی

١٨ – تهیه پرینت
تهیه پرینت

١٩ – تنظیمات پرینت
تنظیمات پرینت (١) – تنظیمات پرینت (٢)

٢٠ – توابع ریاضی و کاراکتری
توابع ریاضی و کاراکتری

٢١ – سایر توابع
توابع تبدیلی – توابع نمایشی

٢٢ – انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها
انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها

٢٣ – ماکروها
کار با ماکروها – ضبط ماکرو

٢۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ – آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

ورزش و هنر

توضیحات تکمیلی

برند

پرند

نوع آموزش

اینتراکتیو ( تعاملی )

نوع DVD

DVD9

تعداد DVD

2

محدودیت نصب

ندارد

قابل اجراء در

فقط ویندوز

شاخه

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش نرم افزار ماکروسافت پروجکت MS Project نشر پرند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *